Fysiotherapie de Huet Doetinchem
  • Fysiotherapie de Huet Doetinchem
  • Fysiotherapie de Huet Doetinchem
  • Fysiotherapie de Huet Doetinchem
  • Fysiotherapie de Huet Doetinchem
  • Fysiotherapie de Huet Doetinchem

Participatie

In de toekomst zullen de gemeente Doetinchem en alle zorgverleners in de wijk meer gaan samenwerken om de participatie (deelname aan de samenleving) van alle wijkbewoners te verhogen. Daar is ook de nieuwe wet WMO op gericht.

Fysiotherapie de Huet is al meer dan 25 jaar gevestigd middenin de wijk de Huet en kent al vele gezichten en verhalen uit deze mooie wijk. Wij voelen ons deelgenoot en zullen ons met veel enthousiasme inzetten voor uw participatievermogen; samen kijken naar wat u wél kunt in plaats van wat u niet meer kunt.

Door veel samen te werken met de gemeente, wijkteams, buurtcoaches, huisartsenpraktijken, thuiszorgorganisaties en andere zorgverleners willen wij graag bijdragen aan uw vermogen om zo optimaal mogelijk te blijven functioneren in uw eigen omgeving en om actief te kunnen zijn in uw eigen wijk.